Regulamin - Remarketing24

Rozwój biznesu
Rozwój biznesu
Rozwój biznesu
Rozwój biznesu
Przejdź do treści
INFORMACJE NAWIGACYJNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 • Informacje ogólne
 • Gromadzenie danych
 • Rodzaje plików cookie
 • Techniczne pliki cookie
 • Profilujące pliki cookie
 • Korzystanie z plików cookie
 • Wyłączanie plików cookie
 • Poufność danych
 • Prawa zainteresowanej strony
 • Informacje ogólne
 • Kontakty

Niniejsza strona internetowa WEB jest zarządzana przez REMARKETING 24 Sp. z.o.o.
Ul. S.Kunickiego 5/201 30-134 Krakòw, jako Administrator Danych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia politykę REMARKETING 24 Sp. z o.o. dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania informacji, które zbieramy, gdy uzyskujesz dostęp
https://www.remarketing24.pl ("Usługa"). Niniejsza Polityka prywatności opisuje Twoje prawa i sposób, w jaki jesteś chroniony przez przepisy dotyczące prywatności.

Korzystając z naszej Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z naszej Usługi, jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona za pomocą Generatora Polityki Prywatności CookieScript.

REMARKETING 24 Sp. z o.o. jest uprawniona do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Można to zrobić bez uprzedzenia.
Lazzaro Pasquale opublikuje zmienioną Politykę Prywatności na stronie internetowej https://www.remarketing24.pl

gwarantuje bezpieczeństwo, poufność i ochronę danych osobowych będących w ich posiadaniu,
na każdym etapie procesu leczenia tego samego.
Zebrane dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z dekretem ustawodawczym 196/2003.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
GROMADZONE INFORMACJE

Podczas korzystania z naszej Usługi zostaniesz poproszony o podanie nam danych osobowych wykorzystywanych do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię.
https://www.www.remarketing24.p gromadzi następujące informacje:

* Dane dotyczące użytkowania
* Imię i nazwisko
* E-mail
* Numer telefonu komórkowego

Dane dotyczące użytkowania obejmują:

* Adres protokołu internetowego (anonimowość IP) komputerów uzyskujących dostęp do witryny
* Żądania stron internetowych
* Referencyjne strony internetowe
* Przeglądarka używana do uzyskania dostępu do witryny
* Godzina i data dostępu

JAK ZBIERAMY INFORMACJE

https://www.www.remarketing24.pl gromadzi i otrzymuje informacje od Ciebie w następujący sposób:

* Kiedy wypełniasz formularz rejestracyjny lub w inny sposób przesyłasz swoje dane osobowe.

Twoje informacje będą przechowywane przez okres do 1 dnia po zamknięciu konta. Twoje dane mogą być przechowywane przez dłuższy czas w celu raportowania lub rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje, które nie identyfikują Cię osobiście, mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.


W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

https://www.remarketing24.pl mogą wykorzystywać Twoje dane do następujących celów:

* Świadczenie i utrzymywanie naszej Usługi, a także monitorowanie korzystania z naszej Usługi.
* Do innych celów. REMARKETING 24 Sp. z o.o. wykorzysta Twoje dane do analizy danych w celu zidentyfikowania trendów użytkowania lub określenia skuteczności naszych kampanii marketingowych, jeśli będzie to uzasadnione. Będziemy wykorzystywać Twoje dane do oceny i ulepszania naszych Usług, produktów, usług i działań marketingowych.
* W celu skontaktowania się z Tobą REMARKETING 24 Sp. z o.o. skontaktuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innej formy komunikacji elektronicznej w sprawie funkcji, produktów, usług lub aktualizacji.
* Aby informować Cię o nowościach, ogólnych informacjach, ofertach specjalnych, nowych usługach.
* Informacje administracyjne. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w kontekście działania i zarządzania stroną internetową.
* W celu wykonania umowy. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu opracowania, wykonania i realizacji umowy zakupu produktów lub usług, które zakupiłeś za pośrednictwem naszego Serwisu.
JAK UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

REMARKETING 24 Sp. z o.o. udostępni Twoje dane, jeśli takie istnieją, w następujących sytuacjach:

* Za Twoją zgodą. REMARKETING 24 Sp. z o.o. udostępni Twoje dane w dowolnym celu za Twoją wyraźną zgodą.

UDOSTĘPNIANIE STRONOM TRZECIM

Każda strona trzecia, której udostępniamy Twoje dane, musi ujawnić cel, dla którego zamierza wykorzystać Twoje dane. Musi zachować
informacje wyłącznie przez okres ujawniony w momencie składania wniosku lub otrzymania takich informacji. Zewnętrzny usługodawca nie może zbierać,
sprzedawać lub dalej wykorzystywać swoje dane osobowe, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do realizacji określonego celu.

Twoje informacje mogą być udostępniane stronom trzecim z następujących powodów:

* Informacje statystyczne. Twoje informacje mogą być udostępniane narzędziom analitycznym online w celu śledzenia i analizowania Twojego ruchu
strona internetowa.

Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielasz REMARKETING 24 Sp. z.o.o. zgody na używanie, udostępnianie i udostępnianie
przechowywać takie informacje zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Twoje dane mogą zostać ujawnione z innych powodów, w tym:

* Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub nakazami.
* Reagowanie na skargi dotyczące korzystania z naszej Usługi poprzez naruszanie praw osób trzecich.
* Zgodność z zawartymi z nami umowami, w tym z niniejszą Polityką prywatności.

CIASTECZKO

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane strony internetowe. Strony internetowe używają plików cookie, aby pomóc użytkownikom
sprawnie nawigować i wykonywać określone funkcje. Można ustawić pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej
bez Twojej zgody. Wszystkie inne pliki cookie muszą zostać zatwierdzone przed ustawieniem w przeglądarce.


* Niezbędne pliki cookie. Ściśle niezbędne pliki cookie umożliwiają główne funkcje strony internetowej, takie jak dostęp użytkownika i zarządzanie nim
konta. Strona internetowa nie może być używana poprawnie bez ściśle niezbędnych plików cookie.
* Funkcjonalne pliki cookie. Funkcjonalne pliki cookie służą do zapamiętywania informacji o odwiedzających na stronie internetowej, takich jak język, strefa czasowa i ulepszone treści.
* Niesklasyfikowane pliki cookie. Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki cookie, które nie należą do żadnej innej kategorii lub które są kategoryzowane.

Możesz zmienić swoją zgodę na używanie plików cookie poniżej.
[Insert the Cookie Declaration table report JavaScript code snippet here]

Infrastruktura hostingowa i zaplecza
Ta strona usługi ma funkcję hostingu Danych i plików, które umożliwiają funkcjonowanie tej witryny, umożliwiają jej dystrybucję i zapewniają gotową do użycia infrastrukturę w celu zapewnienia określonych funkcji tej witryny.
Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem rozproszonych geograficznie serwerów w różnych miejscach, co utrudnia określenie dokładnego miejsca przechowywania danych osobowych.
DominiOK to usługa hostingowa świadczona przez DominiOK.
Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu
Miejsce przetwarzania danych: Polska  -privacy policy-

Rodzaje plików cookie
Pliki cookie to informacje umieszczane w przeglądarce użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej lub korzystania z sieci społecznościowej za pomocą komputera, smartfona lub tabletu.
Każdy plik cookie zawiera inne dane, takie jak na przykład nazwa serwera, z którego pochodzi, identyfikator numeryczny itp.
Ten
Pliki cookie mogą pozostawać w systemie przez czas trwania sesji (tj. do momentu zamknięcia przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych) lub przez długi czas i może zawierać niepowtarzalny kod identyfikacyjny.

Techniczne pliki cookie
Niektóre pliki cookie są używane do uwierzytelniania komputera, monitorowania sesji i przechowywania określonych informacji o użytkownikach, którzy
uzyskać dostęp do strony internetowej. Te pliki cookie, tak zwane techniczne, są często przydatne, ponieważ mogą sprawić, że przeglądanie i korzystanie z sieci będzie coraz szybsze, ponieważ, na przykład, interweniują, aby ułatwić niektóre procedury podczas zakupów online, gdy uwierzytelniasz się w obszarach o ograniczonym dostępie lub gdy strona internetowa automatycznie rozpoznaje język, którego zwykle używasz. Szczególny rodzaj plików cookie, zwany analitycznym, jest następnie wykorzystywany przez menedżerów stron internetowych do zbierania informacji, w formie zbiorczej, na temat liczby użytkowników i sposobu, w jaki odwiedzają witrynę, a następnie przetwarzać ogólne statystyki dotyczące usługi i jej użytkowania.

Profilujące pliki cookie
Ta strona nie używa profilujących plików cookie

Korzystanie z plików cookie
Ta strona korzysta z "technicznych plików cookie" stron trzecich. "Techniczne pliki cookie" to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy nawigacji i korzystania z witryny. Czasami strony trzecie mogą wykorzystywać te pliki cookie do wyświetlania reklam opartych na poprzednich wizytach użytkowników na stronie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny są przesyłane do odpowiednich stron trzecich i przechowywane na ich serwerach. Ogólnie rzecz biorąc, osoby trzecie wykorzystują te informacje w celu tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie, a ponadto nie kojarzą adresu IP z innymi przechowywanymi danymi, przetwarzając w ten sposób anonimowe dane. Istnieje możliwość odmowy podania danych nawigacyjnych, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce. W związku z tym należy zapoznać się z informacjami opublikowanymi na stronach odpowiednich stron trzecich, które (takie jak https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ w celu uzyskania informacji, a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it dezaktywacji).
Wyłączenie może jednak w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji witryny. Wręcz przeciwnie, akceptując korzystanie z plików cookie w sposób opisany powyżej i kontynuując przeglądanie, użytkownik wyraża bezpłatną i bezwarunkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Remarketing24 ul. S.Kunickiego 5/201 30-134 Krakòw oraz osoby trzecie w sposób i w celach wskazanych powyżej. Wreszcie, jeśli użytkownik pojawi się na stronie po kliknięciu banera opublikowanego na innej stronie, musi wiedzieć, że menedżer sieci reklamowej, wyznaczony zewnętrzny procesor danych, przypisał pliki cookie niezbędne do wykrycia przepustowości i ilości dokonanych zakupów. Odpowiedzialność za zarządzanie tymi plikami cookie spoczywa na menedżerze sieci reklamowej, z którego informacjami można zapoznać się na jej instytucjonalnej stronie internetowej.
W żadnym wypadku witryna nie wykorzystuje plików cookie do profilowania klientów.
Mówiąc dokładniej, techniczne pliki cookie używane przez tę witrynę to:

- zencookielaw – trwały – służy do tego, aby wyskakujące okienko informacyjne pojawiało się na plikach cookies;
- __utma – trwały – czas wizyty użytkownika – niezbędny dla zewnętrznej usługi Google Webmaster and Analytics, pozostaje 2 lata;
- __utmb – trwały – wskaźnik porzuceń (przybliżona wartość) użytkownika – niezbędny do świadczenia usługi google Analytics przez podmiot zewnętrzny, pozostaje 30 minut;
- __utmz – trwałe – pochodzenie użytkownika – niezbędne do świadczenia usługi google Analytics przez stronę trzecią, pozostaje 6 miesięcy;
- PHPSESSID – sesja – niezbędna do identyfikacji pojedynczej sesji zalogowanego użytkownika.
- _ga – trwałe – służące do rozróżniania użytkowników – niezbędne dla usługi google Analytics firmy zewnętrznej, pozostaje 2 lata.


Wyłączanie plików cookie
Aby wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Chrom
a) otwórz przeglądarkę Chrome
b) wybierz menu "ustawienia" na pasku narzędzi przeglądarki obok okna wprowadzania adresu URL do nawigacji
c) kliknij "Pokaż ustawienia zaawansowane"
d) w sekcji "Prywatność" kliknij przycisk "Ustawienia treści"
e) w sekcji "Cookies" możesz zmienić następujące ustawienia dotyczące plików cookies:
- umożliwiają lokalne zapisywanie danych
- zmieniaj dane lokalne tylko do momentu zamknięcia przeglądarki
- uniemożliwić witrynom ustawianie plików cookie
- blokować pliki cookie stron trzecich i dane witryn
- zarządzanie wyjątkami dla niektórych stron internetowych
- usunięcie jednego lub wszystkich plików cookie

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź dedykowaną stronę.
- Mozilla Firefox
a) otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox
b) kliknij menu "ustawienia" na pasku narzędzi przeglądarki obok okna wprowadzania adresu URL do nawigacji
c) wybierz "Opcje"
d) wybierz panel Prywatność
e) kliknij "Pokaż ustawienia zaawansowane"
f) w sekcji "Prywatność" kliknij przycisk "Ustawienia treści"
g) w sekcji "Śledzenie" możesz zmienić ustawienia związane z plikami cookies:
- poproś strony, aby nie dokonywały żadnego śledzenia
- informuje strony o dostępności do śledzenia
- nie informować o żadnych preferencjach dotyczących śledzenia danych osobowych
h) w sekcji "Historia" możesz:
- włączając opcję "Użyj ustawień niestandardowych" wybierz, aby akceptować pliki cookie stron trzecich (zawsze, z najczęściej odwiedzanych stron lub nigdy) i przechowywać je przez określony czas (do czasu ich wygaśnięcia, kiedy Firefox jest zamknięty lub pytać za każdym razem)
- usunąć poszczególne przechowywane pliki cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź dedykowaną stronę.
- Internet Explorer
a) otwórz przeglądarkę Internet Explorer
b) kliknij przycisk "Narzędzia" i wybierz "Opcje internetowe"
c) kliknąć zakładkę "Prywatność" i w sekcji "Ustawienia" zmienić suwak zgodnie z pożądanym działaniem dla plików cookie: - zablokować wszystkie pliki cookie
- zezwalaj na wszystkie pliki cookie
- wybór stron, z których mają być pobierane pliki cookies: przesuń kursor do pozycji pośredniej, aby nie blokować ani nie zezwalać na wszystkie pliki cookie, następnie naciśnij Strony, w polu Adres strony internetowej wejdź na stronę internetową, a następnie naciśnij Blokuj lub Zezwalaj
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź dedykowaną stronę.
- Safari 6
a) otwórz przeglądarkę Safari
b) kliknij Safari, wybierz "Preferencje" i naciśnij "Prywatność"
c) w sekcji "Blokuj pliki cookie" określ, w jaki sposób Safari musi akceptować pliki cookie ze stron internetowych
d) aby zobaczyć, które witryny przechowują pliki cookie, kliknij "Szczegóły"
- Safari na iOS
a) otwórz przeglądarkę Safari w systemie iOS
b) dotknij "Ustawienia", a następnie "Safari"
c) dotknij "Blokuj pliki cookie" i wybierz jedną z różnych opcji: "Nigdy", "Strony trzecie i reklamodawcy" lub "Zawsze"
d) aby usunąć wszystkie pliki cookie przechowywane przez Safari, dotknij "Ustawienia", następnie "Safari", a na końcu "Usuń pliki cookie i dane"
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź dedykowaną stronę.
- Opera
a) otwórz przeglądarkę Opera
b) kliknąć "Preferencje", następnie "Zaawansowane" i wreszcie "Pliki cookie"
c) wybrać jedną z następujących opcji:
- zaakceptuj wszystkie pliki cookie
- akceptuj pliki cookie tylko z odwiedzanej witryny: pliki cookie stron trzecich wysyłane z domeny innej niż ta, którą odwiedzasz, zostaną odrzucone
- nigdy nie akceptuj plików cookie: wszystkie pliki cookie nigdy nie zostaną zapisane
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź dedykowaną stronę.


Poufność danych, formularzy kontaktowych, połączeń, wiadomości
Dostęp do danych osobowych jest zarezerwowany tylko dla
REMARKETING 24 Sp. z o.o.
ul.S.Kunickiego 5/201 30-134 Krakòw  i nie ujawni żadnych danych osobowych ani informacji stronom trzecim innym niż.
Zebrane dane użytkowników, którzy chcą otrzymywać informacje bez dobrego celu, zostaną usunięte. Wszystkie dane zebrane od użytkowników, którzy chcą korzystać z usługi internetowej, będą starannie przechowywane i nie będą dostępne dla osób trzecich.

Prawa zainteresowanej strony
W każdej chwili zainteresowane strony mogą skorzystać z praw, o których mowa w art. 7 dekretu ustawodawczego z dnia 30 czerwca 2003 r. nr 196,
lub uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, aby poznać ich wykorzystanie, uzyskać ich anulowanie, korektę, modyfikację, aktualizację, integrację,
lub sprzeciwić się przetwarzaniu, pisząc do "Podmiotu przetwarzającego dane" na następujący adres: e-mail info@remarketing24.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne, https://www.remarketing24.pl stosuje szereg środków bezpieczeństwa, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie lub zmianie informacji, które nam przekazałeś. Ponieważ jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które nam przekazujesz, logujesz się do naszego serwisu na własne ryzyko.

REMARKETING 24 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie ani za Twoje interakcje z nimi. Po opuszczeniu tej witryny zalecamy zapoznanie się z praktykami dotyczącymi prywatności w innych witrynach internetowych, z którymi wchodzisz w interakcje, i określenie stosowności tych praktyk.

KONTAKTY
Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem następujących kanałów:

REMARKETING 24 Sp. z.o.o.
Ul. S.Kunickiego 5/201 30-134 Krakòw
E-mail: info@remarketing24.pl
https://www.remarketing24.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub próśb dotyczących przetwarzania Twoich danych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ds. Prywatności pod adresem REMARKETING 24 Sp. z.o.o.
info@remarketing24.pl

Ostatnia aktualizacja: 30/07/2022


Remarketing 24 Sp. Z.o.o.  – Ul. Kunickiego 5/201 – 30-134  KRACOW . PL  - NIP : PL6772403497
KRS:0000619600 REGON: 36452464 Kapital Zakladowy: 80.000 pnl
www.remarketing24.pl - info@remarketing24.pl - Copyright © REMARKETING 24 Sp. z.o.o. 2020
Created with LP-WebProject
Bookmark and Share
Remarketing 24 Sp. Z.o.o.  – Ul. Kunickiego 5/201 – 30-134  KRACOW . PL  - NIP : PL6772403497
KRS:0000619600 REGON: 36452464 Kapital Zakladowy: 80.000 pnl
www.remarketing24.pl - info@remarketing24.pl - Copyright © REMARKETING 24 Sp. z.o.o. 2020
Wróć do spisu treści